cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Eğitim için zoom

okkesbilal
Listener

Eğitim birimleri için ya da öğrenciler için ayrı bir fiyatlandırma var mı

 

1 ACCEPTED SOLUTION

Bitcoin_Shaman
Community Champion | Zoom Employee
Community Champion | Zoom Employee

Merhaba @okkesbilal 

 

Please see this site, https://zoom.us/pricing/education

 

Thank you!

 

View solution in original post

1 REPLY 1

Bitcoin_Shaman
Community Champion | Zoom Employee
Community Champion | Zoom Employee

Merhaba @okkesbilal 

 

Please see this site, https://zoom.us/pricing/education

 

Thank you!