NganHa292012
Listener
since ‎2021-10-17
‎2021-10-17

User Statistics

  • 1 Posts
  • 0 Solutions
  • 0 Likes given
  • 1 Likes received

User Activity

Hôm trước tôi tổ chức cuộc họp nhưng tự nó giới hạn phòng ZOOM tôi 40 phút tôi trả biết làm thế nào để tắt giới hạn 40 phút đó ? Giúp tôi với
Likes from