cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

opname van een webinar delen zonder mogelijkheid tot downloaden van de bestanden

Kirsten1979
Listener

Ik wil een opname van een webinar delen met de deelnemers zonder dat de opname gedownload kan worden.  Ik heb dit zo ingegeven in de deelinstellingen, toch is het nog steeds mogelijk de bestanden te downloaden.

0 REPLIES 0