cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

bazı cihazzlar zoomu desteklemiyor

Aykut14
Listener

zoom toplantılarına katılımcılarımın katılmamasındaki toplantı iptatallerindeki ana etken uygulama indirmeden kaynaklı olduğunu tesbit ettim bu durumda telefona yada bilgisayara uygulamayı yüklemeden katılımcıların kendi cihaz tarayıcılarından dahil olmaları mümkünmü bu amaçla toplantı deneyiminin dahada iyileşeceğini düşünüyorum konu hakkı

0 REPLIES 0