cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Опитування

KateProtsenko
Newcomer
Newcomer

Доброго дня!

 

Хотілося б, щоб була можливість обмежувати деяким учасникам конференції доступ до участі в опитуваннях. Тобто щоб одні учасники мали змогу голосувати, а інші - ні.

Також прошу звернути увагу на проблему із результатами опитувань. У файлі звіту про опитування результати опитувань розміщено у довільному порядку. Це дуже ускладнює обробку результатів. Прошу зробити так, щоб результати було розміщено саме в тому порядку в якому були проведені опитування.  Наприклад: проводилось спочатку Опитування 1, потім Опитування 2, далі Опитування 3, а у файлі зі звітом про опитування першим розміщено результати Опитування 3, потім результати Опитування 1 і далі Опитування 2.

 

Велике прохання до розробників відгукнутися та внести відповідні зміни у програму. Дніпровська міська рада є постійним оптовим клієнтом вашої кампанії.

 

Заздалегідь вдячна!

 

Hello!

I would like it to be possible to limit access to polls to some conference participants. That is, some participants were able to vote, while others were not.
Also, please pay attention to the problem with the survey results. In the survey report file, the survey results are placed in random order. This makes processing the results very difficult. Please make sure that the results are posted exactly in the order in which the polls were conducted. For example: Survey 1 was conducted first, then Survey 2, then Survey 3, and in the survey report file, the results of Survey 3 were placed first, then the results of Survey 1, and then Survey 2.

A big request to the developers to respond and make appropriate changes to the program. The Dnipro City Council is a permanent wholesale client of your campaign.

Thanks in advance!

 

0 REPLIES 0