cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

vergadering verlengen na upgrade

Ate
Newcomer
Newcomer

Ik wil over 2 maanden een langere vergadering plannen. Ik heb nu nog een gratis account. Ik wil wel nu al de link van de vergadering doorsturen maar pas vlak van te voren mijn account upgraden. Als ik dat doe vlak van te voren en ik verleng de vergadering, werkt de eerder aangemaakte link dan nog wel?

0 REPLIES 0