cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Chia sẻ màn hình

ledung
Listener

Khoảng 1 tuần nay khi mình trình chiếu power point thì trang chiếu không hiện ra hoặc không chạy hiệu ứng bên phía màn hình của người tham gia, làm thế nào để khắc phục lỗi trên được ạ?

1 REPLY 1

RN
Zoom Moderator
Zoom Moderator

Xin chào @ledung, đối với vấn đề chia sẻ màn hình của bạn, hãy đảm bảo bạn 'chia sẻ âm thanh máy tính' và 'tối ưu hóa cho video clip' khi chia sẻ nội dung. Ngoài ra, trong cài đặt ứng dụng khách Zoom trên máy tính để bàn của bạn dưới 'Chia sẻ màn hình', hãy nhấp vào 'Nâng cao' và chọn hoặc bỏ chọn, "Sử dụng Tăng tốc phần cứng để tối ưu hóa chia sẻ video" và xem điều đó có thay đổi hoặc tạo ra sự khác biệt cho trải nghiệm Chia sẻ màn hình của bạn hay không. Cùng với Kiểm tra hoặc Bỏ chọn, 'Sử dụng Kết nối TCP để chia sẻ màn hình'. Ngoài ra, hãy thử cập nhật lại ứng dụng Zoom đó nếu có sẵn các bản cập nhật!

Hãy cho tôi biết nếu nó giúp được bạn!

_______________________________________________________

Leverage cool features and how to's from the Community Center. If my reply helped, don't forget to click the accept as solution button! ⤵️